Dynasig - špičková řešení pro signalizaci

Česky English Deutsch

Vítejte na stránkách Dynasig, spol. s r.o.

Špičková řešení pro dopravní signalizaci

Home > Produkty a služby > Signalizační přívěsy a uzavírkové tabule > Signalizační vozíky a uzavírkové tabule ST2

Signalizační vozíky a uzavírkové tabule ST2

Plocha uzavírkové tabule ST2 je tvořena hliníkovým plechem polepeným reflexní fólií. V horní – sklopné – části tabule je umístěno 25 LED světel, vytvářejících světelnou šipku typu A, doplněných o dvě větší světla (průměr 340 mm), plnící úlohu výstražných blikačů. Na spodní polovině se nachází značka C4 o průměru 150 cm s mechanickou otočnou šipkou. Spolu s podvozkem tvoří zabezpečovací signalizační přívěs.

Uzavírková tabule ST2 je umístěna na konstrukci z žárově zinkované oceli a může být dodána buď samostatně, nebo společně s podvozkem jako signalizační vozík. Tabule a celá konstrukce je demontovatelná, takže lze přívěs v případě potřeby využít i k jiným účelům.

Horní tabule se pro účely přepravy a skladování sklápí do transportní (vodorovné) polohy, během provozu je vztyčena do pracovní (svislé) polohy. Tabuli je možné zvedat buď manuálně (za podpory dvojice plynových pružin), nebo může být konstrukce vybavena servomotorem pro automatické zvedání. U varianty bez servomotoru je stabilita horní tabule v krajních polohách zajištěna kovovými čepy.

Světla v horní tabuli signalizačního přívěsu používají LED světelný zdroje (LED200H, LED300) LED světla jsou kompletně bezúdržbová a ve srovnání s halogenem mají výrazně nižší spotřebu energie, takže umožňují delší provoz výstražných světel bez výměny akumulátoru. Systém je vybaven detektorem okolního osvětlení, takže se intenzita jasu světel přizpůsobuje aktuálním viditelnostním podmínkám.

V případě zájmu o uzavírkovou tabuli či zabezpečovací signalizační přívěs ST2 si stáhněte poptávkový formulář a kontaktujte nás na adrese info@dynasig.cz.

Činnost světel je řízena prostřednictvím ovládací skříně umístěné na podpěrné konstrukci tabule. V závislosti na požadavcích zákazníka lze použít jeden ze tří typů ovládacích skříní:

Typ I je jednoduchá ovládací skříň s hlavním vypínačem, indikátorem podpětí baterie a tlačítkem volby signálního programu. (Signály se nastavují opakovaným stiskem tlačítka.)

Ovládací skříň typu III již umožňuje volbu světelného signálu využitím samostatných tlačítek a současně obsluhu informuje o aktuálně zobrazeném symbolu. Kromě indikátoru podpětí se na ovládací skříni nachází i voltmetr. Na ovládací skříni se nacházejí i tlačítka pro zvedání a sklápění horní tabule; tento typ se proto využívá pouze v kombinaci se servem zvedání tabule.

Ovládací skříň typu IV má stejné funkce jako verze III, s výjimkou automatického zvedání horní tabule. Používá se proto u konstrukcí, v nichž se transportní a pracovní pozice uzavírkové tabule mění manuálně.

Signalizační přívěs ST2 – ovládací skříně

Vedle lokální ovládací skříně lze signalizační vozík doplnit i dálkovým ovládáním RCA 2, připojeným kabelem (standardně 15 m). Dálkové ovládání obsahuje displej zobrazující aktuálně zobrazovaný signál (i případné závady), takže jej lze použít jako jeden z prostředků kontroly činnosti uzavírkové tabule.

Světla jsou napájena z jednoho či dvou 12V akumulátorů, umístěných zpravidla v kovovém pouzdře na přední části přívěsu. Bateriové pouzdro DYNASIG ST2 poskytuje dostatek prostoru pro umístění dvou akumulátorů a nabíječky.

(Pozor: Zatímco světla a elektronika pracují pod napětím 12V i 24V, a lze je tedy napájet například i z nákladního automobilu či dvojice sériově zapojených akumulátorů, servomotory (zvedání tabule, otáčení šipky) jsou koncipovány vždy jen na jednu úroveň napájení. Pokud tedy plánujete tabuli napájet 24V, nezapomeňte nás na to při objednávce upozornit.)

Značka C4 ve spodní části uzavírkové tabule je polepena fólií reflexní třídy R´2 a nacházejí se v ní průhledy pro zvýšení bezpečnosti pracovníků. (Průhledy navíc umožňují vizuální kontrolu polohy mechanické šipky.) Mechanická šipka je ve standardním provedení vybavena servomotorem, který zajišťuje její automatické otáčení v souladu se zvoleným světelným signálem. Alternativně lze zabezpečovací signalizační vozík dodat s manuálně polohovatelnou šipkou.

Na zadní stranu tabule (viditelnou z tažného vozidla) lze umístit zpětnou indikaci ZS1, signalizující obsluze aktuálně probíhající signál a hlásící případnou závadu.

Typy nástaveb:

a) Pevná nástavba (ST2 – halogen; ST2 L – LED): Nástavba zabezpečovacího signalizačního přívěsu je přichycená napevno, lze měnit pouze polohu horní tabule.

b) Výklopná nástavba (ST2.1 – halogen; ST2.1 L – LED): Spodní část tabule se značkou C4 lze vyklopit vzhůru, což umožňuje nakládání strojní mechanizace (například válců) a dalšího zařízení. Pro snadnější zvedání je spodní tabule vybavena dvojicí plynových pružin. Pro usnadnění nakládání strojů lze vozík vybavit navijákem.

Podvozky:

Nástavby s uzavírkovými tabulemi lze dodat buď samostatně, nebo společně s podvozkem jako kompletní signalizační přívěs. Používáme jedno- či dvounápravové brzděné přívěsy společnosti AGADOS se speciálně posunutou nápravou vyrovnávající změnu těžiště způsobenou hmotností nástavby. Vozíky jsou vybavené zakládacími klíny a dvojicí výsuvných kovových podpěr, zajišťujících stabilitu signalizačního přívěsu v pracovní poloze i při odpojení od tažného vozidla.

Signalizační přívěsy s nástavbami ST2 (s výškově nastavitelnou, nebo pevnou ojí) jsou standardně k dostání s nosností cca 150 kg, 700 kg či 1300 kg, v případě požadavku zákazníka však lze dodat i alternativní typy.

Bližší informace o použitých přívěsech nalezente zde.

Hledáte signalizační přívěs či uzavírkovou tabuli pro nižší třídy silnic? V tom případě byste mohli využít menší vozik typu ST1 s 15 světly.