Dynasig - špičková řešení pro signalizaci

Česky English Deutsch

Vítejte na stránkách Dynasig, spol. s r.o.

Špičková řešení pro dopravní signalizaci

Home > Zajímavosti > Technologie DCF
Technologie DCF

Technologie DCF

Technologii DCF využíváme v našich výrobcích pro bezdrátovou synchronizaci souprav světel. Každé světlo DCF je vybaveno přijímačem časového signálu z vysílače DCF77 z Frankfurtu nad Mohanem a pomocí snadno ovladatelného zpožďovače může být přetvořeno v součást světelné řady, nabízející široké spektrum možných světelných variací. Signál pokrývá oblast o průměru cca 2000 km od vysílače, což stačí pro pokrytí prakticky celé Evropy a části severní Afriky.

Volací znak vysílače se skládá z několika částí:
D  - označení pro Německo (Deutschland),
C  - označení vysílání na dlouhých vlnách
F  - vyjadřuje umístění vysílače v blízkosti Frankfurtu
77 - vysílací frekvence odlišující signál od ostatních vysílačů ze stejné stanice (např. DCF42, DCF49,DCF60).

Historie systému:

Provoz vysílače, umístěného přibližně na 50°01'N a 09°00'E, v německém Mainflingenu (asi 25 km jihovýchodně od Frankfurtu nad Mohanem), byl zahájen před více než půl stoletím, v lednu 1959. Poloha vysílače byla zvolena na základě fyzikálních vlastností okolního prostředí. Vysoká hladina spodních vod v blízkosti dolního toku Mohanu spolu s existující uzemňovací sítí totiž vytváří příznivé podmínky pro vysílání rádiového signálu.

První pokusy směřující k vyvinutí systému byly prováděny již v roce 1956 a v říjnu 1958 odstartovalo pokusné vysílání časového signálu. O dva měsíce později pak nabylo účinnosti povolení německého Spolkového ministerstva pošt k vysílání na frekvenci 77,5 kHz, které umožnilo spuštění ostrého provozu.

Původní vysílání se vyznačovalo výkonem 12,5 kW, později byl vysílač posílen na 50 kW. (Odhadovaný vyzářený výkon (ERP) je přitom asi 30 kW.) Časový signál poskytuje Fyzikálně-technický ústav v Braunschweigu (PTB), zatímco vlastní vysílání zajišťuje společnost Media Broadcast.

Podstata fungování systému

Přesnost časového signálu zajišťuje trojice atomových hodin, jejichž funkčnost je sledována dalšími speciálními zařízeními. Samotný časový signál obsahuje číselné označení příslušné sekundy, minuty, hodiny, dne (včetně pořadí dne v týdnu), měsíce a roku.

Radiovým přenosem pochopitelně přesnost signálu vlivem vnějších interferencí klesá, nesrovnalosti při příjmu sekundových znaků na vzdálenost několika stovek kilometrů od vysílače však nedosahují ani 0,1 ms.

Více informací o systému v německém a anglickém jazyce najdete na adrese: http://www.ptb.de/en/org/4/44/442/dcf77_1_e.htm.

Přístroje řízené signálem DCF

Časový signál DCF bývá nejčastěji využíván pro radiově řízené hodiny a přístroje, u nichž je kladen důraz na přesný čas. Německé úřady již několik let dokonce zkoumají možnosti využití signálu pro vysílání varování a výstražných informací. Časový signál však má mnohem širší možnosti využití: jedním z příkladů je i oblast výstražné dopravní signalizace.

Společnost DYNASIG jako jediný výrobce v ČR využívá impulzů z vysílače DCF pro řízení synchronizovaných sad výstražných světel LED200-DCF, využívaných pro označování prací na pozemních komunikacích. Jde o elegantní a efektivní řešení světelných soustav, díky němuž odpadá nutnost využívat řídicí jednotky a velké akumulátory, které představují zdaleka nejnákladnější součásti tradičních synchronizovaných sad.

Více informací o výstražných světlech LED200-DCF naleznete v našem katalogu.