Dynasig - špičková řešení pro signalizaci

Česky English Deutsch

Vítejte na stránkách Dynasig, spol. s r.o.

Špičková řešení pro dopravní signalizaci

Řídicí jednotky

Řídicí jednotky

Řídicí jednotky HCS

Řídicí jednotka HCS existuje v několika variantách: HCS3 pro řízení provozu tří halogenových výstražných světel, HCS5 pro řízení pěti halogenových světel a HCS5L pro pětici LED světel. Model HCS-10L je pak schopný řídit provoz až desedi sériově propojených LED světel. Jednotka pracuje pod napětím 12V, je tedy určena pro světelné sady napájené z akumulátoru. Řídicí jednotka nabízí 5 signálních programů (verze HCS-10L pouze 3 programy) a umožňuje volbu celodenního či nočního režimu.

HCS5 - řídicí_jednotka-světelné_signalizaceJednotka automaticky monitoruje napájení a v případě poklesu napětí pod 10,4V automaticky ukončí činnost světel, aby nedošlo k nevratnému poškození akumulátoru. Systém je vybaven detektorem okolního osvětlení, díky čemuž dokáže přizpůsobit intenzitu jasu aktuálním podmínkám – předchází tak nebezpečí oslnění řidičů, snižuje spotřebu energie a výrazně prodlužuje životnost použitých světelných zdrojů. V noci se automaticky zapíná tzv. pilotní světlo, usnadňující prostorovou orientaci projíždějících řidičů.

Zařízení odpovídá požadavkům harmonizovaných norem ČSN EN 50923 a ČSN EN 12352 i technickým podmínkám TP 66.

Jednotku lze zakoupit buď samostatně, nebo jako součást synchronizovaných světelných sad SFS3 (typ HCS3), SFS5 (typ HCS5), SLS5 (typ HCS5L) či SSL5,SSL10 (typ HCS-10L).


Řídicí jednotky HC1

Jde o pokročilé řídicí systémy s řadou doplňkových funkcí. Jednotka je schopná řídit činnost až deseti výstražných světel a nabízí 6 signálních programů. Počet připojených světel a jejich funkčnost jsou monitorovány, takže jednotka automaticky upravuje činnost systému podle aktuální potřeby. Samozřejmostí je možnost nastavení celodenního či nočního režimu. Všechny parametry se v řídicí jednotce zálohují, takže po opětovném zapnutí se automaticky obnoví poslední nastavený režim bez nutnosti nového programování.

Řídicí jednotka HC1SJednotka monitoruje aktuální viditelnost a přizpůsobuje svítivost soustavy – snižuje tím spotřebu energie až o 40%, výrazně prodlužuje životnost žárovek a zamezuje možnosti oslnění řidičů. V případě napájení z akumulátoru navíc sleduje úroveň napětí a při poklesu pod 10,4V ukončuje činnost, čímž předchází možnému poškození napájecího zdroje.

Jednotky HC1 se dodávají ve dvou variantách: HC1B pro napájení z akumulátoru 12V a HC1S pro kombinované napájení 12V DC nebo 230V AD.

Zařízení odpovídá požadavkům harmonizovaných norem ČSN EN 50923 a ČSN EN 12352 i technickým podmínkám TP 66.

Jednotku lze zakoupit buď samostatně, nebo jako součást synchronizovaných světelných sad FS5 a FS10.

Další

Semafory-ovládáníNa základě požadavlů požadavků zákazníka dodáváme ovládací skříně k signalizačním vozíkům, světelným šipkám, spínače k ovládání semaforů a výstražných návěstidel a řídicí jednotky k široké škále elektronických zařízení. V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle +420 546 217 480 či na emailové adrese info@dynasig.cz.