Dynasig - špičková řešení pro signalizaci

Česky English Deutsch

Vítejte na stránkách Dynasig, spol. s r.o.

Špičková řešení pro dopravní signalizaci

EURO 2000/Q

Mobilní semafory typu EURO 2000 jsou signalizační zařízení, používaná pro regulaci jednosměrného provozu a organizaci dopravy na jednodušších křižovatkách. Soustavu mobilních semaforů typu EURO 2000 lze rozšířit až na 8 hlavních a 8 souběžných stojanů.

Mobilní semafory EURO 2000/Q představují základní model své řady. Jejich činnost je řízena buď hodinami s krystalovým oscilátorem, (EURO 2000/Q) anebo prostřednictvím sady kabelů (EURO 2000/QK). Nastavení se provádí přenosným modulem. Při řízení krystalem jsou jednotlivé semafory autonomní a pracují bez vzájemné zpětné vazby. Verzi semaforů s kabely lze navíc osadit radarovým senzorem moniturujícím provoz (EURO 2000/QKV). Program návěstidel se pak dokáže dle předem zadaných parametrů automaticky přizpůsobit aktuální dopravní situaci.

!!!Všechny mobilní semafory lze osadit originálními žárovkami nebo LED vložkami s minimální spotřebou, vysokou životností a mimořádnou odolností vůči mrazu!!!

Základní provedení využívá halogenové žárovky, celý semafor či jeho jednotlivé komory však mohou být na přání zákazníka osazeny LED vložkami FABEMA. Dramaticky se tak sníží spotřeba energie zařízení a odpadá nebezpečí spálení žárovky při nízkých vnějších teplotách, k němuž jsou náchylné všechna návěstidla se žárovkami.

Semafory jsou napájeny z 12V akumulátoru, umístěného v kovové skříni u základny každého stojanu. Při použití plně nabitého akumulátoru 180Ah vydrží semafory v nepřetržitém provozu až 9 dní s halogenovými žárovkami a dvojnásobnou dobu při osazení LED vložkami od společnosti FABEMA.

Mobilní semafory EURO 2000 – základní režimy nastavení:

Typ  instalace Popis použití Min. stojanů Zelená ve fázi 1 Zel. ve f. 2 Zel. ve f. 3 Zel. ve f. 4
2 fáze, jeden směr Kyvadlová doprava 2 stojan 1 st. 2

2 fáze, křižovatka T Křižovatka T, dva směry zelená, třetí čeká 3 st. 1, 2 st. 3

2 fáze, kříž paraleně Kříž, zelená vždy ve dvou protilehlých směrech 4 st.1, 2 st. 3, 4

3 fáze, křižovatka T rotující Křižovatka T, zelená vždy jen v jednom směru 3 st. 1 st. 2 st. 3
3 fáze, kříž Kříž, dva směry současně, dva postupně 4 st. 1, 2 st. 3 st. 4
4 fáze, kříž rotující Kříž, zelená vždy jen v jednom směru 4 st. 1 st. 2 st. 3 st. 4

Semafory umožnují přednastavit až šest různých režimů v průběhu jednoho dne (podle předpokládaného vývoje hustoty dopravy), či automatické vyřazení z provozu během víkendu.

Mobilní semafory EURO 2000 – Dynamické řízení s radarovým senzorem (jen při propojení kabelem či při radiové komunikaci):

VA0 - Bez ovlivnění dopravou.
VA1 Prodloužení zelené Prodlužování doby zelené v případě projíždějících vozů, a to až po předem nastavenou maximální dobu.
VA2 Stálá červená Na semaforu svítí trvale červená (např. vedlejší cesta), zelená se rozsvítí jen pokud přijede vozidlo.
VA3 Stálá zelená Na semaforu je stálá zelená. Červená se rozsvítí, pokud semafor dostane pokyn ze stojanu z jiného směru (s režimem VA2).
VA4 Opožděné prodloužení zelené Jako VA1, ale prodloužený interval zelené nastoupí až po uplynutí celého cyklu v ostatních směrech. (křižovatky s řízeným odbočováním doleva)
VA5 Opožděná stálá červená Jako VA2, ale zelená se rozsvítí až po uplynutí celého cyklu v ostatních směrech. (velké křižovatky)

Typy mobilních semaforů EURO 2000/Q

1) EURO 2000/Q

Řízení provozu prostřednictvím krystalových hodin. Synchronizace přenosným modulem transpondéru. Bez komunikace a zpětné vazby mezi semafory. (nezabezpečená křižovatka.)

2) EURO 2000/QK

Řízení prostřednictvím krystalových hodin a transpondéru, nebo kabelem. Při propojení kabelem spolu semafory komunikují - zabezpečená křižovatka. Komunikační kabel 100m je součástí dodávky.

3) EURO 2000/QKV

Řízení krystalovými hodinami a transpondérem, nebo kabelem 100m, který tvoří součást dodávky. Součástí stojanu je radarový senzor monitorující dopravu. Při propojení kabely dokáže systém na základě předem zadaných parametrů přizpůsobit svůj provoz aktuální dopravní situaci.


Hledáte ekonomicky výhodné mobilní semafory pro řízení jednosměrné kyvadlové dopravy? Pak by vás mohla zaujmout mobilní semaforová souprava QUARZ 2007. Nebo potřebujete zabezpečené řízení provozu na křižovatce bez nutnosti vést mezi stojany komunikační kabely? Podívejte se na radiovým signálem řízené mobilní semafory EURO 2000/F.