Dynasig - špičková řešení pro signalizaci

Česky English Deutsch

Vítejte na stránkách Dynasig, spol. s r.o.

Špičková řešení pro dopravní signalizaci

EURO 2000/F

Mobilní semafory typu EURO 2000/F jsou signalizační zařízení, používaná pro regulaci jednosměrného kyvadlového provozu a organizaci dopravy na jednoduchých křižovatkách. Od ostatních modelů EURO 2000 se liší možností synchronizace stojanů rádiovým signálem. Soustavu mobilních semaforů typu EURO 2000/F lze rozšířit až na 8 hlavních a 8 souběžných stojanů.

!!!Všechny mobilní semafory lze osadit původními žárovkami nebo LED vložkami s minimální spotřebou, vysokou životností a mimořádnou odolností vůči mrazu!!!

Radiově řízené semafory lze prostřednictvím kabelu libovolně propojit se stojany typu EURO 2000/Q. Jednotlivé semafory nemají předem stanovené pořadí, takže je lze libovolně užívat na jakékoli pozici sestavy.

Základní provedení využívá žárovky, celý semafor či jeho jednotlivé komory však mohou být na přání zákazníka osazeny LED vložkami FABEMA. Dramaticky se tak sníží spotřeba energie zařízení a odpadá nebezpečí spálení žárovky při nízkých vnějších teplotách, k němuž jsou náchylné všechny halogenové semafory.

Semafory jsou napájeny z 12V akumulátoru, umístěného v kovové skříni u základny každého stojanu. Při použití plně nabitého akumulátoru 180Ah vydrží semafory v nepřetržitém provozu až 9 dní s halogenovými žárovkami a dvojnásobnou dobu při osazení LED vložkami od společnosti FABEMA.

Mobilní semafory EURO 2000 – základní režimy nastavení:

Typ instalace Popis použití Min. stojanů Zelená ve fázi 1 Zel. ve f. 2 Zel. ve f. 3 Zel. ve f. 4
2 fáze, jeden směr Kyvadlová doprava 2 stojan 1 st. 2

2 fáze, křižovatka T Křižovatka T, dva směry zelená, třetí čeká 3 st. 1, 2 st. 3

2 fáze, kříž paraleně Kříž, zelená vždy ve dvou protilehlých směrech 4 st.1, 2 st. 3, 4

3 fáze, křižovatka T rotující Křižovatka T, zelená vždy jen v jednom směru 3 st. 1 st. 2 st. 3
3 fáze, kříž Kříž, dva směry současně, dva postupně 4 st. 1, 2 st. 3 st. 4
4 fáze, kříž rotující Kříž, zelená vždy jen v jednom směru 4 st. 1 st. 2 st. 3 st. 4

Semafory umožnují přednastavit až šest různých režimů v průběhu jednoho dne (podle předpokládaného vývoje hustoty dopravy), či automatické vyřazení z provozu během víkendu.

Mobilní semafor EURO 2000/FV s radarovým senzorem umožňuje přizpůsobení provozu semaforů aktuální dopravní situaci.

Mobilní semafory EURO 2000 – Dynamické řízení s radarovým senzorem (jen při propojení kabelem či při radiové komunikaci):

VA0 - Bez ovlivnění dopravou.
VA1 Prodloužení zelené Prodlužování doby zelené v případě projíždějících vozů, a to až po předem nastavenou maximální dobu.
VA2 Stálá červená Na semaforu svítí trvale červená (např. vedlejší cesta), zelená se rozsvítí jen pokud přijede vozidlo.
VA3 Stálá zelená Na semaforu je stálá zelená. Červená se rozsvítí, pokud semafor dostane pokyn ze stojanu z jiného směru (s režimem VA2).
VA4 Opožděné prodloužení zelené Jako VA1, ale prodloužený interval zelené nastoupí až po uplynutí celého cyklu v ostatních směrech. (křižovatky s řízeným odbočováním doleva)
VA5 Opožděná stálá červená Jako VA2, ale zelená se rozsvítí až po uplynutí celého cyklu v ostatních směrech. (velké křižovatky)

Typy semaforů EURO 2000/F

1) EURO 2000/FR

Sofistikovaná generace mobilních semaforů, komunikující buď prostřednictvím radiových vln, nebo přes komunikační kabel. Každý stojan obsahuje radiový komunikační modul zajišťující součinnost ostatních semaforů, díky níž systém okamžitě rozpozná poruchy kterékoli své součásti a automaticky tomu přizpůsobí činnost.

2) EURO 2000/FV

Pokročilejší řada radiově synchronizovaných mobilních semaforů. Kromě standardních funkcí je navíc vybaven radarovou jednotkou monitorující dopravu. Systém  tak dokáže na základě předem zadaných parametrů automaticky přizpůsobit svůj provoz aktuální dopravní situaci.

Součástí dodávky: stojan semaforu (signalizační část, včetně řídicí jednotky), kovové pouzdro na akumulátory, synchronizační modul

Dále volitelně: Akumulátor 180Ah, LED vložky do signalizační části; komunikační kabel

Postačí vám semafory na řízení jednosměrného provozu? Pak vás mohou zaujmout ekonomické semafory QUARZ 2007. Potřebujete organizovat provoz na křižovatce, ale hledáte jednodušší technologii? Prohlédněte si semafory typu EURO 2000/Q řízené krystalovými hodinami s možností vzájemné komunikace prostřednictvím kabelů.